Tennivalók halálozás esetén Angliában

Angliában élő magyarként életünk nagy pillanatai ugyanolyan fontosak, mint bárhol máshol a világon. Itt dolgozunk, ismerkedünk, itt kötünk házasságot, itt születnek a gyerekeink, itt járnak iskolába, és bizony itt kerülünk kórházba, ha valamilyen baleset ér, vagy valamilyen betegség csap le ránk. Szeretteink halála is elkerülhetetlen, ezért jó ha tudjuk mik a tennivalók halálozás esetén Angliában.

Amennyiben valaki meghal Angliában, mindenképp orvos által kiállított iratokra van szükségünk. Ezeket a kórházi orvos vagy a háziorvosunk, a GP állíthatja ki. Ezzel az orvosi igazolással tudjuk a halál tényét bejelenteni, amire 5 nap áll a rendelkezésünkre. Miután a bejegyzés megtörtént, megkapjuk azokat a hivatalos dokumentumokat, amelyek a temetéshez szükségesek. A temetés szervezésével megbízhatunk egy temetkezési vállalkozót, de szervezhetjük magunk is.

Az alábbi link https://www.gov.uk/register-a-death tájékoztatást nyújt az adott haláleset helyes regisztrációjáról. Néhány egyszerű kérdésre kell válaszolni (pl otthon vagy kórházban történt-e a haláleset, várható volt-e, stb), és ezután megkapjuk a konkrét teendők listáját. Egy minden gyanús körülményt nélkülöző esetben ilyenkor a közjegyzői hivatalban be kell jelenteni a halálesetet. Ha abban a hivatalban jelentjük be, amelyik a halál helyszíne szerint illetékes, akkor még aznap megkapjuk a szükséges dokumentumokat. Az ügyintézés 30 perc. Amennyiben másik hivatalban tesszük ezt meg, akkor ez az iroda átküldi majd a helyszín szerint illetékes irodának a papírokat, így mi csak pár nap késéssel kapjuk meg azokat.

A halálesetet bejelentheti egy rokon, valaki, aki jelen volt a halál bekövetkeztekor, egy kórházi adminisztrációban dolgozó személy, vagy az, aki a temetést szervezi. A bejelentéskor szükséges iratok:

 • az orvos által kiállított bizonyítvány a halál okáról
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • jogosítványa
 • adóigazolása (Council Tax Bill)
 • az elhunyt házassági (vagy más partnerkapcsolati) anyakönyvi kivonata
 • egészségügyi kártyája (NHS Card)
 • útlevele
 • lakcímigazoló irat (közüzemi számla)

A halál bejelentésekor a következő adatokat kell tudnunk a hivatal rendelkezésére bocsájtani:

 • az elhunyt teljes nevét és halálának időpontját
 • minden előzőleg használt nevét (születési, más házasságaiban viselt neveit)
 • születési helyét és idejét
 • utolsó lakcímét
 • foglalkozását
 • az özvegy, vagy már korábban elhunyt házastárs (vagy partner) teljes nevét, születési helyét és idejét, foglalkozását
 • részesült-e állami nyugdíjban vagy bármilyen szociális támogatásban, juttatásban

Természetesen, ha ezek közül bármi nem áll hirtelen a rendelkezésünkre nem akadályozza meg a halál anyakönyvezését, az iroda majd hiánypótlásra szólít fel.

A haláleset bejelentését követően az alábbi hivatalos dokumentumokat kapjuk kézhez:

 • a temetéshez szükséges „zöld nyomtatványt” (Certificate for Burial or Cremation)
 • a halotti anyakönyvi kivonatot (Certificate of Registration of Death – BD8 jelű nyomtatvány).

Amennyiben nyugdíjban vagy bármilyen más ellátmányban részesült az elhunyt, akkor ezt a nyomtatványt kitöltve meg kell küldeni a folyósító szervnek, de egy térítésmentesített megcímzett boríték mellékelve lesz erre a célra. Lehetőség van további példányokat venni ebből a halotti anyakönyvi kivonatból, az elhunyt egyéb ügyeinek rendezése céljából. Ennek ára 9.25-15 GBP/ hivatalos másolat.

A közjegyző tájékoztathat egy lehetőségről, ami az összes kormányhivatal felé történő bejelentési kötelezettségünket leegyszerűsíti, hisz csak egy felületen kell megtenni, és onnan minden érintett hivatal értesül majd a halál tényéről. Ez az ún Tell Us Once szolgáltatás, és ennek használatához a közjegyzőtől kapunk egyedi regisztrációs számot. Intézhetjük telefonon, vagy online.

Ehhez az ügyintézéshez is rendelkeznünk kell az elhunyt adataival, sőt az igénybevett juttatásairól is rendelkeznünk kell információval. Amennyiben nem mi vagyunk a legközelebbi hozzátartozó (next of kin) akkor meg kell tudnunk őt nevezni és az engedélyével is rendelkeznünk kell az ügyintézéshez. Amennyiben sikerül ezt a szolgáltatás igénybe vennünk, ők megküldik a hivatalos értesítést az alábbi szerveknek:

 • Adóhivatal (HMRC)
 • Munkaügyi Hivatal (DWP)
 • Útlevélosztály
 • Közlekedési Felügyelet (DVLA)
 • a helyi önkormányzat
 • nyugdíjfolyósító szervek

Amennyiben az elhunyt ingatlan tulajdonnal rendelkezett az Egyesült Királyságban, további ügyintézésre van szükség. Ennek itt olvashatunk utána: https://www.gov.uk/update-property-records-someone-dies

Azonban, ha a mi lakóhelyünkön nem elérhető a Tell Us Once szolgáltatás, vagy nem kívánjuk használni, akkor minden szervet külön értesíteni kell a halál bekövetkeztéről. Ne feledkezzünk meg az elhunyt banki ügyeinek lezárásáról sem.

Az elhunyt földi javaival kapcsolatos ügyintézést csak a jogilag illetékes örökös, illetve annak hivatalos képviselője intézheti. Ez minden esetben sajátos, hisz az ügyintézés nagyban függ attól, hogy mik ezek az anyagi javak, hogy van-e végrendelet, van-e egyenes ági örökös, stb. Amennyiben mi vagyunk az illetékesek eljárni ezekben az ügyekben, akkor nézzünk utána, mi vonatkozik ránk az alábbi linken: https://www.gov.uk/wills-probate-inheritance/applying-for-a-grant-of-representation. Örökségünknek adófizetési vonzata is lehet.

A temetés ügyeinek intézésével megbízhatunk egy temetkezési vállalkozót. Figyeljünk arra, hogy ez egy elismert, jó hírnévvel rendelkező cég legyen. A brit temetkezési vállalkozók testületei meghatározzák a tisztességes temetés feltételeit, így ennek értelmében például a temetés költségeiről előre tájékoztatni kell a hozzájuk forduló ügyfelet. Válasszunk olyan temetkezési vállalkozót, aki tagja valamelyik alábbi testületnek: National Association of Funeral DirectorsNational Federation of Funeral DirectorsSociety of Allied and Independent Funeral Directors.

A temetés költségei nagyon eltérők, a lakóhelytől függően is, de elsősorban nyilván az igényeink szabják meg. Egy egyszerű hamvasztás, ceremónia nélkül, 1600 GBP körül van. Ebben az esetben, csak a hamvakat kapjuk meg, és mi dönthetünk arról, hogy lesz-e és milyen temetkezési szertartás. Ha temetkezési vállalkozó közreműködését kérjük, egy egyszerű szertartás keretein belül történő hamvasztással, ez már 3300 GBP körüli összeg, ugyanez koporsós temetés esetén 4100 GBP. Természetesen, ezek az összegek csak tájékoztató jelleggel bírnak. A temetkezési költségeket az elhunyt hozzátartozóinak kell megtérítni. Amennyiben anyagi nehézségekkel küzdünk, igényelhetünk temetkezési segélyt. Ennek különféle feltételei vannak, ezeken a linkeken olvashatunk utána: https://www.gov.uk/funeral-payments/eligibilityhttps://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/help-paying-for-a-funeral

Az elhulyt külföldre szállítása: Amennyiben az Angliában elhunyt embertársunkat külföldre, például Magyarországra szeretnénk szállíttatni, további ügyintézésre kell számítani. A holttest szállításához hivatalos halottkém engedélyére van szükség és ennek megérkezése kb. 4 nap, tehát gyorsan meg kell kérni. A szállítás feltételeiről a temetkezési vállalkozók tudnak felvilágosítást adni, vagy a magyar külképviseletekhez is fordulhatunk eligazításért.

A hamvak külföldre szállításához a halotti anyakönyvi kivonatra és az elhamvasztási igazolásra van szükség, valamint arra, hogy az elhamvasztást végző intézmény igazolja, hogy csakis az elhunyt hamvai vannak az urnában. Ha repülővel szállítjuk haza a hamvakat, akkor értesítsük a légitársaságot erről és kézipoggyászként vigyük fel a gépre. Figyeljünk arra, hogy a biztonsági vizsgálatok miatt ne fém urnában szállítsuk. Annak az országnak az illetékes hatóságait is értesítenünk kell, ahol örök nyugalomra kívánjuk helyezni az elhunytat.

Amennyiben a haláleset váratlan, gyanús vagy erőszakos körülmények között történt, akkor a hivatali eljárás az, hogy az illetékes halottkém kivizsgálja az esetet, esetleg boncolást rendel el, és csak az eljárás végeztével állítja ki azt a bizonyítványt, amivel a további intézkedéseket megkezdhetjük. Ez az ún „rózsaszín nyomtatvány (coroner’s pink form 100B), illetve ha a holttest hamvasztható, akkor ehhez is külön engedélyt ad (Certificate of Coroner-form Cremation 6).

Ha az elhunyt rendelkezett arról, hogy szerveit, vagy akár az egész testét orvosi, illetve tudományos célra felajánlja (NHS Organ Donor Register), akkor erről minél hamarabb értesíteni kell a háziorvost, vagy a kórházat, hisz a szerveket csak meghatározott időn belül lehet hasznosan eltávolítani. Amennyiben a halál körülményei tisztázatlanok, a hivatali halottkém engedélye szükséges ehhez az eljáráshoz is.

Érdemes tudnunk arról is, hogy az Európai Unió egyes országai hozzájárulnak a temetkezés költségeihez, egy ún death grant igénylésével lehet ehhez hozzájutni. Ez nem minden tagországban van, de ahol igen, ott meg kell igényelni, mégpedig annak az országnak az illetékes hatóságától, amelyiknek a társadalombiztosítási szervéhez tartozott az elhunyt. Azaz, ha nyugdíjas szülőnk angliai tartózkodási ideje alatt elhunyt, akkor a magyar TB az a szerv, amelyikhez fordulni kell. Ám, ha már bejelentkezett az NHS rendszerébe, akkor Angliában kell a kérelmet benyújtani. Erről itt tájékozódhatunk: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/death-grants/index_en.htm

Egy szerettünk halála mindig lélekpróbáló feladat, akkor is, ha váratlan, akkor is, ha egy hosszú betegség lezárása. A lelki terheket hosszú ideig cipeljük magunkkal és épp a traumatikus időszakban kell a halálozással kapcsolatos hivatalos lépéseket megtenni. Ezért jó, ha van mellettünk valaki, aki ezekben tud segíteni. Bízom benne, hogy ez a sok információ mankó lehet a nehéz pillanatokban.[metaslider id=8796]


About Nagy Tünde Ilona 37 Articles
Nevem Nagy Tünde Ilona, angol - finn nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár végzettségem van. Éltem már több országban, kis- és nagyvárosban, jelenleg Angliában élek. Férjem munkája miatt költöztünk ide 2014 nyarán. Van egy tizenéves éveiből már kinőtt fiam és egy lassan belenövő lányom. Nyelvtanítással foglalkozom hosszú évek óta, az emberi lélek rejtelmeinek jó ismerője vagyok, blogot írok. Szabadidőmben sokat olvasok, ismerkedem a világgal, szívesen főzök.