Angliai magyarok: Várható változások Brexit után

Bár az angliai magyarok többsége sem számított rá, a júniusi népszavazáson a britek az Európai Unióból történő kilépés mellett döntöttek. Azóta számtalan elképzelés, merész találgatás, óvatos becslés látott napvilágot. Vajon milyen lesz az élet a brit kilépés után és addig a szigetországban élő EU állampolgárok számára? Milyen változásokra számíthatnak az angliai magyarok a Brexit után?

Az Egyesült Királyságban élő magyarként figyelemmel kísérhetjük a Brexit hatásait latolgató beszélgetéseket. Informálódhatunk a helyi újságokat olvasva, a rádió és TV adásait követve és az internet különböző fórumait böngészve. A szomszédok, a munkatársak véleménye, a különféle online csoportokban megosztott fejtegetések özönében nem könnyű eldönteni, hogy van-e okunk aggodalomra? Vagy minden mehet tovább a régi kerékvágásban?

Az biztos, hogy a Brexit olyan hullámokat gerjesztett, amelyek hatásai érintik az angliai magyarok hétköznapjait is. A hagyományosan befogadó, az eltérő kultúrák iránt nyitott brit társadalom olyan arcát mutatja most meg, amelyre a legtöbb brit nem büszke. Tény, hogy felerősödtek a xenofób megnyilvánulások, az enyhe, szóbeli célozgatásoktól a súlyos bűncselekményekig. Sokan számolnak be arról, hogy nyíltan bántják őket nemzeti hovatartozásuk miatt. Ugyanakkor sok munkahely, szomszéd, iskola nyilvánítja ki támogatását és biztosítja az EU polgárokat arról, hogy továbbra is szívesen látott, megbecsült tagjai a közösségüknek.

Többen gyakoroltak már nyomást a miniszterelnök asszonyra annak érdekében, hogy biztosítsa a már itt élő EU állampolgárok jogait. Theresa May kijelentette, hogy ennek feltétele az, hogy az Európai Unió országaiban élő brit állampolgárok jogait is garantálják az adott országok.  Több mint 3 millió EU állampolgár él jelenleg az Egyesült Királyságban és több mint 1 millió brit él az Unió különböző országaiban. Ahhoz hogy az itt élők jogai ne sérüljenek és ugyanúgy folytathassák az életüket itt, mint eddig többek között az is szükséges, hogy az érintett országok kölcsönösen megegyezzenek ebben. Így az EU-ban élő britek is változatlan feltételek között élhetnek az EU országaiban.

A kiválás folyamata a kilépési szándék hivatalos bejelentését követően minimum két évig tart majd. Számos gazdasági, politikai, biztonsági, diplomáciai és jogi tárgyalás, vita és egyezmény szükségeltetik hozzá. A kormány ez idő alatt garantálja az itt élő EU polgárok jogait, azaz maradhatnak, dolgozhatnak, életvitelszerűen élhetnek itt továbbra is.

Az aktuális hírek szerint a jelenlegi brit kormány benyújtja a kiválási szándékát jelentő hivatalos kérelmet 2017 március végéig. Azaz aktivizálja az Európai Unió működését szabályozó szerződés 50. cikkelyét és kezdetét veheti a kétéves kiválási folyamat. Így csak 2017-ben körvonalazódnak a feltételek és jönnek majd konkrét intézkedések.

Azoktól, akiknek már állandó tartózkodási jogot biztosítottak, azaz megszerezték a permanent residence card-ot ezt már nem lehet megvonni. Ezért sok Angliában élő magyar is ezt találja járható útnak, azaz igyekeznek megszerezni ezt a jogot. Mire a kilépés folyamata lezárul a már itt élő és dolgozó EU állampolgárok nagy része jogosult lesz az állandó itt tartózkodásra, hisz eltelik az az öt év, ami a kérelem benyújtásának feltétele.

Akik megtehetik, állampolgársági kérelmet nyújtanak be. A polgárok jogait védő Citizens’ Advice Bureau felhívta az itt élő EU polgárok figyelmét arra, hogy a jogállásukban semmilyen változás nem történt. Figyelmeztetnek, hogy bátran forduljanak hozzájuk, ha bárhol, bármilyen módon negatív diszkrimináció érte őket a brit népszavazás óta.

[metaslider id=8796]Ám nem mindenki akar mindenáron maradni. Megnövekedett azok száma, akik a továbblépésen gondolkodnak. Több magyar család költözött a tengeren túlra, illetve az Európai Unió más országaiba. Ennek oka a közhangulat megváltozása, a bizonytalan jövőkép.

Azonban a font forinthoz viszonyított értékcsökkenése a legmeghatározóbb. Az otthon hitelt törlesztők esetében ugyanaz a forintösszeg most jelentősen több fontba kerül. Hazautalás esetén jóval kevesebbet ér a nehezen megkeresett pénzünk. Mielőtt továbblépnénk Angliából, érdemes utánanézni, hogyan kell az itteni ügyeket lezárni. Fontos tájékozódni, hogy az adóügyekkel, társadalombiztosítással, nyugdíjjárulékkal, iskoláztatással kapcsolatban milyen bejelentési kötelezettségeink vannak.

A kilépést követően, sőt egyes szakértők szerint akár már azt megelőzően is szigorított eljárást vezethetnek be az Egyesült Királyságba érkező munkavállalókkal szemben. A jelenlegi kormány tervei szerint a bevándorlók számát évi 100 ezer fő alá kell csökkenteni. Jelenleg 330 ezer új bevándorló érkezik az Egyesült Királyságba évente, ebből 180 ezer az EU tagállamaiból. A munkavállalás feltételrendszere még kidolgozás alatt áll, de nyilván a hiányszakmákra koncentrálódik majd és az angol nyelvtudás is feltétel lesz.

A szabad mozgás terén olyan tervezet van születőben, amely a turisztikai céllal történő látogatások elé nem gördít akadályt. Azaz a 90 napot nem meghaladó tartózkodás biztosítva lesz, vízum kötelezettség nélkül. Természetesen ez is, mint az összes többi, kölcsönös megegyezés kérdése. Egyszóval a brit állampolgárok jogainak védelme érdekében a brit kormánynak biztosítania kell ugyanazokat a jogokat az ideutazók számára, ami a briteket illeti meg más EU országokban.

Egy második népszavazást sürgető kezdeményezés is színesíti a palettát, de ennek esélye szinte nulla. Ám Skócia önállósodási törekvései miatt ott elképzelhető egy újabb szavazás. Júniusban ők a maradás mellett szavaztak. Észak-Írország is további lépéseket kíván foganatosítani annak érdekében, hogy Írországgal ne távolodjanak egymástól. Ezek az Egyesült Királyság kormánya számára további kemény tárgyalásokat eredményeznek és történelmileg jelentős állásfoglalásokat vetítenek előre.

A bel- és külpolitikai helyzet tisztázása, a gazdasági megegyezések és ezer másféle vonatkozású tárgyalások és törvénykezések miatt a brit kilépési folyamat nagyon lassú. Számunkra, angliai magyarok számára ez azt jelenti, hogy amíg zajlanak az előkészítő tárgyalások, majd megkezdődnek a kilépési folyamat szakaszai nem történik lényegi változás a jogi helyzetünkben.


Angliai Kisokos

Exit mobile version